BIP

silesia region

PO Kapitał ludzki

Zaproszenie do składania ofert na realizację indywidualnego kursu językowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego dla uczestników projektu systemowego „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Zaproszenie do składania ofert na realizację kursu prawa jazdy kat. „B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B”  dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.

Szczegóły znajdują się w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert na realizację kursu prawa jazdy kat. „B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert
na  świadczenie usługi na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B”  dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów komputerowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestników projektu "Dobry Start w Samodzielność"

Szczegóły w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko specjalisty ds. reintegracji zawodowej i społecznej – asystenta koordynatora projektu systemowego „Dobry start w samodzielność”

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Oświadczenie o niekaralności.

Kwestionariusz osobowy.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych treningów stacjonarnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów stacjonarnych dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług transportowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportu dla uczestników projektu systemowego „Dobry start w samodzielność”.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na  organizację turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników projektu „Dobry Start w Samodzielność”.

Szczegóły w załączeniu.

Odpowiedzi na zapytania otrzymane w związku z ogłoszonym przetargiem na organizajcę turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w załączeniu przedstawia odpowiedź na otrzymane zapytania związane z postępowaniem na świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry Start w Samodzielność”.

Szczegóły w załączeniu

 

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziału w  ogłoszonym przetargu na świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry Start w Samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły dostępne w SIWZ

Do pobrania: załączniki

Zaproszenie do składania szacowania wartości usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z prowadzonym postępowaniem zaprasza do składania szacowania wartości usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry Start w Samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły znajdują się w załączeniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z koordynowaniem projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z koordynowaniem realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

Udostępnienie ząłączników do SIWZ - przetarg na koordynatora projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z ogłoszonym przetargiem na świadczenie usług związanych z koordynowaniem realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. udostępnia załączniki do SIWZ w pliku Word.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z koordynowaniem realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do udziału w przetargu na świadczenie usług związanych z koordynowaniem realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w załączeniu.

Sprawozdanie z realizacji projektu "Dobry start w samodzielność" z 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przedstawia sprawozdanie z realizacji projektu w 2013 roku. Szczegóły w załączeniu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2014 - 2015

WARTO SIĘ ZAPISAĆ! – Ruszyła rekrutacja na lata 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zachęca mieszkańców powiatu gliwickiego do wzięcia udziału w nowej edycji projektu systemowego na lata 2014 - 2015. Działania kierowane są przede wszystkim do osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

 Dlaczego warto?

 Projekt daje możliwość rozwoju osobistego, pod kątem umiejętności zawodowych i społecznych. Umożliwia nawiązanie nowych – ciekawych znajomości oraz skorzystania z ciekawej oferty szkoleniowej i edukacyjnej. W ramach działań przewidzieliśmy m.in. bezpłatny kurs Prawa Jazdy B i C z dodatkowymi godzinami jazd, bezpłatny turnus rehabilitacyjny czy inne formy rehabilitacji, edukacyjny obóz młodzieżowy w okresie wakacyjnym, bezpłatne badania lekarskie pod kątem zawodowym.

KONTAKT:

Szczegółowe  informacje uzyskać można w biurze projektu pod nr telefonu 32 233 79 83 (biuro projektu), lub 32 332 66 16 (kancelaria PCPR). Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, który należy w wersji papierowej złożyć w siedzibie PCPR. 

Gorąco zachęcamy

Zespół PCPR

Formularz zgłoszeniowy

Plakat informacyjno-promocyjny

Wybór najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. złożyło Stowarzyszenie Silesian Band, z którym to w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa na realizację w/w zadania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia szkolenia komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia szkolenia komputerowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2 złożyła Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, z którą to w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa na realizację w/w zadania.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia szkolenia komputerowego dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia szkolenia komputerowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych do Warszawy i do Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” oraz osób towarzyszących.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych do Warszawy i do Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” oraz osób towarzyszących wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

"Samorządowy lider zarządzania 2013"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z przyjemnością informuje, że w finale konkursu SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2013 – USŁUGI SPOŁECZNE w kategorii powiaty został wyróżniony projekt „Dobry start w samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 realizowany przez PCPR od 2008 r.

 Dyplom

 

Informacje dotyczące wyników konkursu zamieszczone na portalach internetowych:

Związek Miast Polskich 

Starostwo Powiatowe

Miejski Portal Informacyjny Miasta Knurów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejsza ofertę.


Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych do Warszawy i do Zakopanego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych
do Warszawy i do Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. oraz dla osób towarzyszących,

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia i organizacji 2 imprez integracyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie imprezy plenerowej – integracyjnej w formie pikniku – „Pożegnanie Lata” oraz przeprowadzenie spotkania świątecznego w formie imprezy integracyjnej – „Wesołych Świąt!” w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące szacowania znajdują się w załączeniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

 Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie przetargu na usługi transportowe dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do udziału w przetargu na świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

UWAGA ZMIANA TREŚCI SZACOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH – dot. wykreślenia zapisu wskazującego rok produkcji autokarów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi związanej z organizacją transportu dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi związanej z organizacją transportu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi związanej z organizacją transportu dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi

 

Informacja o odstąpieniu od zrealizowania warsztatu „Spadochron” wraz z obozem przetrwania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatu „Spadochron” wraz z obozem przetrwania w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. odstępuje od zrealizowania usługi w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

Informacja dotycząca zawieszenia realizacji kursu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że ze względu na zaangażowanie przez Zamawiającego, na dzień rozstrzygnięcia postępowania wszystkich środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację kursu komputerowego (czego Zamawiający na dzień rozstrzygnięcia nie był w stanie przewidzieć) do dnia uzyskania oszczędności przez Zamawiającego możliwość zrealizowania niniejszej usługi zostaje zawieszona.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

                   

Informacja o odstąpieniu zrealizowania dwóch 3 - dniowych wycieczek integracyjnych do Warszawy i Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” oraz osób towarzyszących

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia dwóch 3 - dniowych wycieczek integracyjnych do Warszawy i Zakopanego w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. odstępuje od zrealizowania usługi w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia treningu „Zdrowego stylu życia” w części teoretycznej dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usług z zakresu prowadzenia treningu „Zdrowego stylu życia” w części teoretycznej dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia indywidualnego szkolenia z zakresu języka migowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia indywidualnego szkolenia z zakresu języka migowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatu „Spadochron” wraz z obozem przetrwania dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatu „Spadochron” wraz z obozem przetrwania dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że w związku z zakończonym postępowaniem na realizację usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia dwóch 3 - dniowych wycieczek integracyjnych do Warszawy i do Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” oraz dla osób towarzyszących

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia dwóch 3 - dniowych wycieczek integracyjnych do Warszawy i do Zakopanego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. oraz dla osób towarzyszących,

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z postępowaniem dotyczącym wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii "B" dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii „B” dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych treningów podczas trwania 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie świadczenia usług coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia treningu „Zdrowego stylu życia" dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu „Zdrowego stylu życia" dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnego szkolenia języka migowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnego szkolenia języka migowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Ogłoszenie przetargu na organizację turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu na świadczenie usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się w załączeniu.

Przedłużenie terminu składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że przedłużono termin składania ofert na świadczenie usług przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 Szczegóły zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Wszelkie szczegóły dotyczące szacowania znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości świadczenia usługi

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "DOBRY START W SAMODZIELNOŚĆ" NA ROK 2013

pcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/Regulamin(2).doc

pcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.doc

pcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/PLATAKT.pdf

Archiwum - realizacja rok 2012

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia koncertu kolędowego dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie
usługi artystycznej przeprowadzenia koncertu kolędowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”, zostały złożone następujące oferty:

 1. Stowarzyszenie Silesian Band, ul. Plac Karin Stanek 1, 41- 902 Bytom

2. PUHP WYWA, Waldemar Wywrocki, ul. Leszka Czarnego 2/29, 35-615 Rzeszów.

 Wśród złożonych ofert na  usługę artystyczną przeprowadzenia koncertu kolędowego dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”. Najkorzystniejszą ofertą cenową jest oferta złożona przez Stowarzyszenie Silesian Band, Plac Karin Stanek 1, 41- 902 Bytom,  w związku z czym umowa na świadczenie ww. usługi zostanie zawarta z niniejszym oferentem. Oferta złożona przez PUHP WYWA Waldemar Wywrocki nie spełniła kryteriów formalnych: brak wykazu czasu trwania poszczególnych utworów.

Aktualizacja zapytania ofertowego na świadczenie usługi wynajmu sali wraz z kolacją wigilijną

Szanowni Państwo,
aktualizacji uległo zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali wraz z kolacją wigilijną celem organizacji spotkania świątecznego dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku ze zmianami warunków zamówienia przedłużony został termin składania ofert do dnia 11.12.2012 r. do godz. 14:00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Aktualizacja zapytania ofertowego-spotkanie świąteczne

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi artystycznej w postaci przeprowadzenia godzinnego koncertu kolędowego  w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zapytanie ofertowe- koncert kolędowy

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi organizacji spotkania świątecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w postaci organizacji spotkania świątecznego w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zapytanie ofertowe-organizacja spotkania świątecznego

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na świadczenie usługi udostępnienia basenu dla uczestników projektu

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie usługi udostępnienia basenu dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” zostały złożone następujące oferty:

 1. Pływalnia WODNIK Sp z o.o, ul. Gliwicka 11 B, 44-177 Paniówki

2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 c, 44-109 Gliwice

3. Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe spółka z o.o, ul. Kopernika 17, 42-500  Będzin

Wśród złożonych ofert na świadczenie usługi udostępnienia basenu najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła Pływalnia WODNIK Sp z o.o., ul. Gliwicka 11 B, 44-177 Paniówki, spełniając tym samym wymagane kryteria. W związku z tym umowa na świadczenie niniejszej usługi zostanie zawarta z Pływalnią WODNIK, ul. Gliwicka 11 B, 44-177 Paniówki. 

 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części teoretycznej

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części teoretycznej została złożona następująca oferta cenowa:

1. Adam Jasztal Dietetyk

ul. Wolności 8

44-177 Paniówki

 W związku ze spełnianiem wymaganych kryteriów, umowa na zlecenie zadania przeprowadzenia części teoretycznej Treningu zdrowego stylu życia zostanie zawarta z Panem Adamem Jasztal.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na świadczenie usługi organizacji dwóch wycieczek integracyjnych

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie usługi organizacji dwóch jednodniowych wycieczek integracyjnych dla uczestników projektu „Dobry start w samodzielność” zostały złożone następujące oferty:

 1. Klub Podróżnika GLOBTRAMP Rafał Beruś, ul. Wielicka 75/45, 30-552 Kraków

2. Andretour Andrzej Janota, ul. Lompy 1, 41-922 Radzionków

3. Fides–Travel Marek Piekarski, ul. Kuligowskiego 14, 85-792 Bydgoszcz

4. Pantur Biuro Podróży, ul. 3-go Maja 20, 40-096 Katowice

5. Magdalena Siśkiewicz New Chellenge, ul. Rydlówka 5/113 , 30-363 Kraków

6. Oświata Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 28/7,40-092 Katowice

7. Agencja Turystyczna s.c „Ola”, ul. Fojkisa 4A/4, 41-103 Siemianowice Śląskie

 Wśród złożonych ofert na organizację wycieczki 1 – Impreza integracyjna Zwiedzanie Krakowa najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Klub Podróżnika GLOBTRAMP Rafał Beruś, ul. Wielicka 75/45, 30-552 Kraków, nie spełniając jednak wszystkich wymaganych kryteriów, w związku z powyższym druga w kolejności najkorzystniejsza złożona oferta cenowa należy do firmy: Magdalena Siśkiewicz New Chellenge, ul. Rydlówka 5/113 , 30-363 Kraków. Informujemy zatem, iż umowa na organizację pierwszej wycieczki do Krakowa zostanie zawarta z firmą Magdalena Siśkiewicz New Chellenge.  Na organizację wycieczki 2 – Impreza integracyjna- Zwiedzanie Wieliczki wraz z Wieczorem Wielickim, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma  Oświata Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 28/7,40-092 Katowice, w związku z czym umowa na organizację tej wycieczki zostanie zawarta z niniejszym oferentem.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na świadczenie usługi organizacji imprezy andrzejkowej dla uczestników projektu

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie usługi organizacji imprezy andrzejkowej spośród złożonych ofert przez:

1. Point Marcin Sporniak, ul. Franciszkańska 8, 41-819 Zabrze

2. Bar Leśny s.c. M. Trześniewski, D.  Trześniewski, J.Trześniewska ul. Pod Borem 33,  41-  808 Zabrze

3. Agencja art.’Ev s.c. Anna Rosowska&Monika Kula, ul. Młyńska 3, 44-100 Gliwice

4. Grupa Eventowa.pl Aleksandra Dyla-Varlamov, ul. Wojska Polskiego 2/21, 42-700 Lubliniec

5. Restauracja Club 99 Grzegorz Kawiorski, ul. Bracka 16, 40-858 Katowice

6. „Hossa” Sp z o.o. – Hotel „Olimpia”, ul. Hotelowa 12, 44-213 Rybnik-Kamień

7. F.H.U. Kris-Pol Krystian Stola, ul. Łabędzka 39 A, 44-100 Gliwice

8. Kompleks „MAG”Krzysztof Unold, ul. Sandomierska 3, 44-164 Gliwice

9. PAIM s.c. ul. R. Traugutta 25 A, 09-402 Płock

10. „MTM Mikulski” Ryszard Mikulski, ul. Świerkowa 2, 44-117 Gliwice

11. Eleganti Exclusive Weeddings and Events Agnieszka Jerzynek, ul. Stefana Wyszyńskiego 117 lok. 10, 65-536 Zielona Góra

12. Genet Research Sp z o.o., ul. Liskiego 6-10, 50-345 Wrocław.  

 Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Agencja art.’Ev s.c. Anna Rosowska & Monika Kula, Młyńska 3, 44-100 Gliwice, spełniając równocześnie kryteria formalne – dostępność architektoniczna budynku. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowa na zrealizowanie zlecenia zostanie podpisana Agencją art.’Ev s.c. Anna Rosowska & Monika Kula.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "DOBRY START W SAMODZIELNOŚĆ"

Szanowni Państwo!

w załączniku znajduje się Harmonogram form wsparcia jakie będą realizowane do końca tegorocznej edycji projektu "Dobry start w samodzielność". Prosimy o uważne zapoznanie się z wszystkimi informacjami. Informacje na temat przydzielenia do grupy uzyskają Państwo w rozmowie telefonicznej z Opiekunem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z właściwym sobie Opiekunem. Informujemy tym samym, iż transport na wszelkie szkolenia i formy aktywności Państwu zapewniamy.

Harmonogram form wsparcia-pdf

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na świadczenie usługi transportowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Szczegóły w załączeniu. 

Transport-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na świadczenie usługi poradnictwa zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Szczegóły w załączeniu.

Poradnictwo zawodowe -  zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Szczegóły w załączeniu. 

poradnictwo psychologiczne-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia treningu zdrowego stylu życia w części praktycznej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części praktycznej w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert - Trening zdrowego stylu życia

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


SIWZ-Usługa transportowa

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi związanej z Poradnictwem psychologicznym

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi związanej z Poradnictwem psychologicznym dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIWZ - Poradnictwo psychologiczne

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi związanej z Poradnictwem zawodowym

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi związanej z Poradnictwem zawodowym dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIWZ - Poradnictwo zawodowe

zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części praktycznej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części praktycznej w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia - cz. praktyczna

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części teoretycznej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia w części teoretycznej w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia Treningu zdrowego stylu życia -cz.teoretyczna

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi udostępnienia basenu na potrzeby zajęć praktyczych dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi udostępnienia basenu na potrzeby zajęć praktycznych w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zapytanie ofertowe-basen.pdf

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi organizacji dwoch jednodniowych wycieczek dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w postaci organizacji dwóch jednodniowych wycieczek integracyjnych w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert-organizacja dwóch wycieczek dla uczestników projektu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi organizacji imprezy andrzejkowej dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w postaci organizacji imprezy andrzejkowej w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

zapytanie ofertowe - organizacja imprezy andrzejkowej

Informacja o wyborze ofert na świadczenie usług związanych z opieką na turnusie rehabilitacyjnym

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na świadczenie usługi 2 opiekunów uczestników turnusu rehabilitacyjnego organizowanego ze środków PFRON oraz EFS, złożone zostały dwie oferty:
1. Pani Martyna Kotlorz
2. Pani Ewelina Walasek
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowy na zrealizowanie zlecenia zostaną podpisane z Panią Martyną Kotlorz oraz Panią Eweliną Walasek.

Informacja o wyborze oferenta na świadczenie usług związanych z transportem uczestników na turnus rehabilitacyjny

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości
składania ofert na realizację usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego, realizowanego ze środków PFRON oraz EFS, spośród złożonych ofert przez:

1. KresiX Sp z o.o.
   ul. Kraszewskiego 78/38
   41-218 Sosnowiec
2.Transport Osobowo-Towarowy s.c. P.Jarosz, W.Pelc
   ul. Ziemowita 4B/6
   44-100 Gliwice
3. Usługi Transportowe Dariusz Jojko
   ul. Kluczborska 12
   41-580 Chorzów
4. Usługi Transportowe Bogusław Bolechowicz
   ul. Bojkowska 18/8
   44-100 Gliwice
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma Usługi Transportowe Bogusław Bolechowicz.
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowa na zrealizowanie zlecenia zostanie podpisana
z firmą Usługi transportowe Bogusław Bolechowicz, ul. Bojkowska 18/8,44-100 Gliwice.

ogłoszenie o wyborze oferenta na przeprowadzenie szkolenia "Trening motywacyjno - aktywizacyjny z elementami relaksacji i pracy ze stresem"

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego "Trening motywacyjno - aktywizacyjny z elementami relaksacji i pracy ze stresem" spośród złożonych ofert przez:

1. Fundację Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
    ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów
2. Centrum Terapii Systemowej "DIADA" spółka jawna
    ul. Kozielska 16, 44-100 Gliwice
3. MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk - Świerczek
  ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów, spełniając równocześnie kryteria formalne.
Ponadto, informujemy, iż oferta złożona przez Centrum Terapii Systemowej "DIADA" spółka jawna, ul. Kozielska 16, 44-100 Gliwice, została odrzucona z powodu niekompletnej dokumentacji w ofercie.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowa na zrealizowanie zlecenia zostanie podpisana z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa. 

Ogłoszenie o wyborze oferenta na przeprowadzenie szkolenia "Praca ze stresem"

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego "Praca ze stresem" spośród złożonych ofert przez:

1. Fundację Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
    ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów
2. Centrum Terapii Systemowej "DIADA" spółka jawna
   ul. Kozielska 16, 44-100 Gliwice
3. MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk - Świerczek
  ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów, spełniając równocześnie kryteria formalne.
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowa na zrealizowane zlecenia zostanie podpisana z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa.

Ogłoszenie o wyborze oferenta na przeprowadzenie szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem o możliwości składania ofert na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w wyznaczonym terminie została złożona następująca oferta:
1. Polska Grupa Ratownictwa Medycznego Konrad Chechelski
  ul. Oczkowskiego 4/49, 32-500 Chrzanów

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że umowa na zrealizowanie zlecenia zostanie podpisana z firmą nr 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na organizację turnusu rehabilitacyjnego

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na organizację turnusu rehabilitacyjnego realizowanego w ramach Projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zawiadomienie o odrzuceniu oferty Aphiherba

zawiadomienie o odrzuceniu oferty Trachta Romana

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

protokół z badania ofert

pouczenie o odwołaniu

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego realizowanego w ramach projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące warunków i terminów składania ofert znajdują się w załączeniu.

zapytanie ofertowe- świadczenie usługi transportowej na turnus rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi 2 opiekunów uczestników turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi 2 opiekunów uczestników turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące warunków i terminu składania ofert znajdują się w załączeniu pod nazwą "zapytanie ofertowe - opiekunowie na turnusie rehabilitacyjnym".

pcpr-gliwice.pl/zapytanie ofertowe - opiekunowie na turnusie rehabilitacyjnym.pdf

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi obsługi finansowej projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług obsługi finansowej projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące warunków i terminu składania ofert znajdują się w załączeniu pod nazwą zapytanie ofertowe - obsługa finansowa projektu.

pcpr-gliwice.pl/zapytanie ofertowe - obsługa finanowa projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego wraz ze wzorem oferty znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert - Trening pierwsza pomoc przedmedyczna

załącznik nr 2-VAT interpretacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Trening motywacyjno - aktywizacyjny z elementami relaksacji i pracy ze stresem"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Trening motywacyjno - aktywizacyjny z elementami relaksacji i pracy ze stresem" w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego wraz ze wzorem oferty znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert - trening motywacyjno-aktywizacyjny

Załącznik 2 - VAT interpretacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia treningu "Praca ze stresem"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Praca ze stresem"
w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego wraz ze wzorem oferty znajdują się w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert - "Praca ze stresem"

Załącznik 2-VAT interpretacje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na organizację turnusu rehabilitacyjnego

Numer ogłoszenia: 260192 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 253998 - 2012 data 16.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3326616, fax. 032 3326616.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 08:00, miejsce: Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 GLiwice, pokój nr 80..
  • W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zlecającego w Gliwicach, ul Zygmunta Starego 17, pokój nr 84 w terminie do dnia 26.07.2012 r. do godziny 8.00 Oferty złożone po tym terminie będą traktowane, jako złożone po terminie.

Zmianie uległo zwiększenie ilości uczestników o dodatkowe 5 osób (łącznie 47 osób)
wydłużono termin składania ofert do dnia 26.07.2012 r. do godz. 8.00
Wszelkie uzupełniania i informacje znajdą Państwo w załączniku zamieszczonym poniżej - SIWZ turnus rehabilitacyjny.

SIWZ - turnus rehabilitacyjny

Protokół z badania ofert – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na świadczenie usług prawnych dla PCPR w Gliwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zamieszcza protokół z badania ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na świadczenie usług prawnych dla PCPR w Gliwicach.

Protokół z badania ofert-pdf.

Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na świadczenie usług prawnych dla PCPR w Gliwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zawiadamia o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług prawnych dla PCPR w Gliwicach. Unieważnieniu zamówienia podlega zadanie 2 zamówienia- obsługa prawna PCPR w Gliwicach. Uzasadnienie znajduje się w załączonym dokumencie.

Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania-pdf.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na świadczenie usług prawnych dla PCPR w Gliwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług obsługi prawnej projektu "Dobry start w samodzielność" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Uzasadnienie wyboru zamieszczone zostało w załączeniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu na realizację turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg na świadczenie usług związanych z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego  projektu „Dobry Start w Samodzielność”Wszelkie szczegóły znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w załączeniu.

SIWZ-Turnus rehabilitacyjny

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z koordynowaniem projektu „Dobry start w samodzielność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z koordynowaniem projektu „Dobry start w samodzielność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

SIWZ-Koordynacja projektupcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/SIWZ-koordynacja%20projektu%20Dobry%20start%20w%20samodzielno%C5%9B%C4%87.pdf

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z obsługą prawną projektu „Dobry start w samodzielność” realizowanego przez PCPR w Gliwicach oraz obsługą prawną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług związanych z obsługą prawną projektu „Dobry start w samodzielność” realizowanego przez PCPR w Gliwicach oraz obsługą prawną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

SIWZ-obsługa prawnapcpr-gliwice.pl/dobrystart/media/SIWZ-obs%C5%82uga%20prawna.pdf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe - Pierwsza pomoc przedmedyczna

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - vat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Trening motywacyjno-aktywizacyjny (..)" w ramach projektu „Dobry start w samodzielność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Trening motywacyjno - aktywizacyjny z elementami relaksacji i pracy ze stresem"
w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe- Trening motywacyjno-aktywizacyjny

załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik 2- VAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia "Praca ze stresem" w ramach projektu „Dobry start w samodzielność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pod nazwą: "Praca ze stresem"
w ramach projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe- Praca ze stresem

wzór oferty

Załącznik nr 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na stanowisko pracownika ds. obsługi finansowej projektu „Dobry start w samodzielność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na stanowisko pracownika ds. obsługi finansowej projektu „Dobry start w samodzielność”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2. Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

 

Zapytanie ofertowe-obsługa finansowa

Wzór oferty

oświadczenie oferenta